Kidprenor – educație antreprenorială pentru copii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea Site-ului (astfel cum este definit mai jos) este condiționată de respectarea dispozițiilor prezentei secțiuni privind Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului.
Prin utilizarea acestuia vă exprimați consimțământul cu privire la cunoașterea, acceptarea și respectarea în totalitate a prevederilor prezentei secțiuni, în forma în care se găsește în vigoare la momentul accesării Site-ului. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, fără notificare prealabilă.

DEFINIȚII

Materiale – noțiunea de Materiale utilizată în cuprinsul prezentei secțiuni se referă la cartea Kidprenor – scrisă de Adam Toren și Matthew Toren – pe care utilizatorii o pot achiziționa de pe Site în format audio/PDF, în limba română sau engleză și include/poate include eBook-ul ,,50 de idei creative de afaceri pentru copii” precum și Caietul de lucru Kidprenor.

Client – persoană care a plasat o Comandă pe Site;

Comandă – document electronic prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a achiziționa Materialele prin intermediul Site-ului;

Conținut – se referă la întreg conținutul Site-ului incluzând, fără a se limita la: logo, imagini, fotografii, date, text, conținut multimedia, reprezentări stilizate etc;

Garanție – perioadă de 14 zile de la momentul predării Materialelor (astfel cum predarea este detaliată în capitolul 5 al prezentei secțiuni) în care poți solicita returnarea banilor achitați în baza Comenzii;

Informații Confidențiale – reprezintă Informații Confidențiale conținutul Materialelor precum și informațiile de care Clienții au luat cunoștință cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării Comenzilor precum și prin utilizarea Platformei;
Noi / Kidprenor – KIDPRENOR S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 19, ap. 1, jud Cluj, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1663/2020, având Cod Unic de Înregistrare 42642022;
Platformă – platformă de tip e-learning la care Clienții primesc acces în urma Comenzii pentru accesarea Materialelor;

Site – se referă la următoarea pagină web, incluzând toate subpaginile acesteia: www.kidprenor.ro;

Scop – Materialele sunt puse la dispoziția Clienților doar pentru uz personal (necomercial), în scopul învățării de către copiii Clienților despre antreprenoriat prin intermediul unui limbaj simplu și ușor de înțeles astfel încât copiii să își poată dezvolta imaginația și aptitudini antreprenoriale.

Utilizator – orice persoană care accesează Site-ul;

CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Pentru plasarea unei Comenzi este necesară accesarea butonului ,,Da, vreau acces în Kidprenor acum” unde trebuie completate detaliile în vederea creării contului și plasării Comenzii.

Plasarea Comenzii se realizează după cum urmează:
Se accesează butonul ,,Da, vreau acces în Kidprenor acum”;

La secțiunea ,,Detaliile tale. Unde să trimitem accesul” se introduc următoarele informații:

 • numele și prenumele Utilizatorului;
 • adresa de facturare (stradă, număr, bloc, scară, apartament, localitate și județ);
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;

La secțiunea de ,,Facturare. Informații plată” se introduc următoarele informații:

 • datele cardului solicitate de către procesatorul de plăți, respectiv numărul de card, data expirării și codul CVC care este trecut pe spatele cardului;
 • în cazul în care Utilizatorul deține un cupon/voucher de reducere, acesta se introduce în căsuța corespunzătoare.

Pentru finalizarea Comenzii se accesează butonul ,,Plasează Comanda”

Este obligatorie completarea corectă și integrală a detaliilor privind efectuarea Comenzii, Utilizatorul fiind unicul responsabil pentru corectitudinea și integritatea datelor completate. Completarea unei adrese de e-mail care nu este validă va conduce la imposibilitatea înregistrării Comenzii și a creării contului.

După plasarea Comenzii, Clientul va primi un e-mail de confirmare a acesteia prin care i se va acorda accesul la Platformă. Materialele vor fi predate în format electronic în condițiile prevăzute la capitolul 5 al prezentei secțiuni.

După înregistrarea Comenzii, Clientului îi va fi creat un cont pe Site și va primi acces la Platformă, având posibilitatea ca în orice moment, la reîntoarcerea pe site, să plaseze o nouă comandă pe baza datelor deja existente în cont.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului, Clientul își exprimă acordul pentru crearea unui cont pe Site și pentru realizarea de comunicări comerciale. Contul poate fi șters în orice moment de către Client prin accesarea secțiunii www.kidprenor.ro/cerere-stergere-cont.

Utilizatorii pot accesa și utiliza Site-ul doar pentru a viziona, comanda, plăti și recomanda Materialele. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă text/comentariu care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort celorlalți Utilizatori.

Nu garantăm utilizarea discontinuă și neîntreruptă a Site-ului, fiind posibil să intervină intervină erori sau defecțiuni care să îl facă indisponibil. Asigurăm Utilizatorii că luăm toate măsurile pentru limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, utilizatorii nu au dreptul de a interveni în operarea Site-ului și nici de a interveni, în orice mod, asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul Utilizatorilor la Site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără nicio răspundere, sub rezerva onorării Comenzilor deja plasate și achitate. În cazul limitării accesului la Platformă de tip e-learning, acesta va fi posibil numai după notificarea prealabilă a Clienților astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a descărca Materialele.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site. Întreg Conținutul Site-ului, este proprietatea exclusivă a Kidprenor. Utilizatorilor și Clienților le este interzisă copierea, publicarea, distribuirea, alterarea, modificarea ori transferul, în orice fel, a Conținutului. Totodată, le este interzisă includerea oricărui Conținut / porțiuni de Conținut în orice alt context decât cel în care se regăsește pe Site precum și orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta secțiune.

Prin accesarea Site-ului sau prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorii și Clienții nu dobândesc niciun drept de proprietate intelectuală sau licență de utilizare asupra Conținutului.

Materialele. Kidprenor este titularul exclusiv al dreptului de a distribui (comercializa) Materialele pe teritoriul României. Orice dobândire a dreptului de utilizare a Materialelor de către Clienți prin intermediul Site-ului se face cu respectarea prevederilor prezentei secțiuni.

Prin achiziționarea Materialelor, între Kidprenor și Clienții are loc o cesiune neexclusivă și limitată a drepturilor patrimoniale de autor, aceștia dobândind doar dreptul de a folosi Materialele în conformitate cu Scopul avut în vedere și cu respectarea obligației de confidențialitate prevăzută la capitolul 9 din prezenta secțiune.

Clienților le este interzisă comercializarea ori distribuirea ulterioară, de orice fel sau sub orice formă, a Materialelor.
În temeiul art. 13 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Clienților le sunt interzise:

 • reproducerea Materialelor;
 • distribuirea Materialelor;
 • importul Materialelor;
 • închirierea Materialelor;
 • împrumutul Materialelor;
 • comunicarea Materialelor; (orice comunicare realizată direct sau prin mijloace tehnice ori prin punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele, astfel încât alte persoane în afara celor care au achiziționat Materialele să poată avea acces la acestea);
 • retransmiterea Materialelor;
 • realizarea de opere derivate pe baza Materialelor;

POLITICĂ DE VÂNZARE

Oricărui Utilizator îi este permis accesul pe site, sub rezerva dispozițiilor prezentei secțiuni. Materialele sunt comercializate doar în vederea atingerii Scopului avut în vedere de către Kidprenor, astfel cum este descris în secțiunea Definiții.

Deși Materialele sunt adresate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, poate să devină Client doar o persoană care are împlinită vârsta minimă de 18 ani, indiferent de naționalitate. Nu permitem în mod voluntar persoanelor sub vârsta de 18 ani să devină Clienți ai Site-ului în mod direct.
Orice utilizare a Site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/ reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora.

PREDAREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR


Produse fizice

După plasarea și înregistrarea Comenzii, Clienții vor primi Materialele incluse în comandă prin curier în termen de 30 de zile de la data plasării și achitării Comenzii.

Clienților le este interzisă comercializarea ori distribuirea ulterioară, de orice fel sau sub orice formă.

Produse digitale

După plasarea și înregistrarea Comenzii, Clienții vor primi Materialele exclusiv în format electronic. Ulterior plasării și achitării Comenzii, Clienții vor primi acces în imediat pe Platformă printr-un email de confirmare unde, în funcție de pachetul pentru care au optat, primesc acces la Materiale.

Materialele se consideră predate la momentul în care e-mail-ul de acces pe Platformă a fost transmis către Client la adresa indicată în secțiunea ,,Detaliile tale. Unde să trimitem accesul”.

Clienții pot utiliza Materialele direct pe Platformă, caz în care este necesară o conexiune permanentă la internet, ori pot opta pentru printarea acestora.

Clienților le este interzisă comercializarea ori distribuirea ulterioară, de orice fel sau sub orice formă, în format electronic sau printată a Materialelor, în condițiile dispozițiilor prevăzute la capitolul 3 și 9 din prezenta secțiune.

FACTURARE ȘI PLATĂ

Prețul Materialelor este cel afișat pe Site la momentul plasării Comenzii și include TVA, conform legislației în vigoare.

Plata se efectuează doar online, cu cardul, prin procesatorul de plăți Stripe (terță parte), pe baza datelor solicitate de acesta. După înregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va emite factură pentru Materialele comandate. Factura va fi comunicată Clientului exclusiv în format electronic odată cu livrarea Materialelor.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru imposibilitate sau erori de realizare a plății prin intermediul Stripe.

GARANȚIE

Clienții beneficiază de Garanție pentru Materialele achiziționate de pe Site-ul nostru.

În situația în care, după înregistrarea Comenzii, Clienții nu sunt mulțumiți de calitatea informațiilor din cuprinsul Materialelor ori acestea nu corespund descrierilor de pe Site, aceștia au la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice de la momentul plății pentru a solicita returnarea banilor.

În cazul în care Clienții doresc returnarea banilor, este necesar să comunice intenția neechivocă în acest sens prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@kidprenor.ro Prin acest e-mail trebuie să indice numărul Comenzii și datele de facturare precum și detaliile contului bancar în care banii să fie returnați, urmând a fi contactați în cel mai scurt timp de un reprezentant Kidprenor.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului și cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

Informații cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi obținute accesând următorul link: www.kidprenor.ro/gdpr

CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorii și Clienții au obligația de a păstra confidențialitatea asupra Informațiilor Confidențiale despre care au luat la cunoștință cu ocazia utilizării Site-ului.
Clienților și Utilizatorilor le este interzis să dezvăluie către orice alte persoane, fizice sau juridice, conținutul Informațiilor Confidențiale.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Clienții se obligă să utilizeze Informațiile Confidențiale doar în conformitate cu Scopul avut în vedere (astfel cum este descris la capitolul Definiții).

Conținutul Materialelor nu va putea fi vândut, publicat, diseminat sau reprodus, integral sau parțial, prin niciun mijloc și pe o durată nelimitată de timp de la momentul la care ajunge în posesia Clientului.

RĂSPUNDERE ȘI LIMITĂRI

În conformitate cu prevederile capitolului 2 din prezenta secțiune, Utilizatorii și Clienții sunt pe deplin responsabili pentru veridicitatea datelor furnizate.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorii și Clienții acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima sa versiune publicată pe Site. Ulterior plasării Comenzii și creării contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra prezentei secțiuni și/sau a versiunilor actualizate ale acesteia. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Nu suntem responsabili pentru daune aduse echipamentului utilizat de către Utilizatori sau Clienți sau viruși care ar putea să infecteze calculatorul sau alt echipament al acestora ca urmare a accesării și utilizării Site-ului ori pentru descărcarea de către dumneavoastră a oricărui Conținut de pe Site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune

RECLAMAȚII

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe Site, plasarea și înregistrarea unei Comenzi precum și aspecte legate de Comanda efectuată ne va fi comunicată prin e-mail la adresa contact@kidprenor.ro
În cel mai scurt timp de la primirea e-mail-ului dumneavoastră veți primi un răspuns în scris din partea unui reprezentant Kidprenor cu privire la solicitările/nemulțumirile dumneavoastră.

FORȚA MAJORĂ

Nu răspundem pentru neexecutarea la timp sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăror obligații care ne revin în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective se datorează unui eveniment de forță majoră.

În acest sens ne obligăm să notificăm Clienții în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să luăm toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor sale.

LEGEA APLICABILĂ

Orice Comandă va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere între Utilizatori/Clienți pe de o parte și Noi pe de altă parte în legătură cu utilizarea Site-ului și/sau executarea Comenzilor va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca.

DISPOZIȚII FINALE

Site-ul este deținut de către KIDPRENOR S.R.L., care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza Site-ul numai sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a dispozițiilor prezentei secțiuni Termeni și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, fără notificare prealabilă, Utilizatorii și Clienții având obligația de a lua cunoștință și de a respecta întocmai varianta publicată pe site. Utilizatorii și Clienții nu pot pretinde că nu cunosc prevederile acestei secțiuni.
Te invităm să beneficiezi de avantajele Kidprenor!